Početna > Baza znanja > Baze podataka


Da li je podržano PHPMyAdmin web sučelje?
Da, PHPMyAdmin je dostupan na Linux serverima preko cPanel sučelja.
Kako kreirati tablicu u MySQL bazi podataka?
Sljedećim smo primjerom kreirali tablicu "podaci" koja ima dva stupca, 'ime' do 20 znakova i...
Kako ostvariti tunel vezu prema SQL serverima?
S obzirom da iz sigurnosnih razloga nije dozvoljeno direktno spajanje na SQL shared hosting...
Kako preseliti MySQL bazu s lokalnog računala na server?
Pripremljenu bazu možete poslati na server na slijedeći način. Prvo napravite "dump" baze,...
Kako promjeniti lozinku za pristup MySQL bazi podataka?
Lozinku za pristup MySQL bazi podataka možete promijeniti preko cPanel sučelja na slijedeći...
Koju verziju MySQL-a koristite?
Trenutno je na svim serverima aktualna verzija MySQL-a 5.5.x.
Koliko mogu imati MySQL baza?
Broj MySQL baza u svim paketima je neograničen.
Postoji li ograničenje na diskovnu potrošnju za MySQL bazu podataka?
Ne, diskovna potrošnja za MySQL bazu podataka ograničena je isključivo veličinom web...
Smijem li samostalno kreirati nove MySQL baze podataka?
Da, naravno.Proceduru za kreiranje i podešavanje nove MySQL baze moguće je pokrenuti preko...
Zašto se ne mogu spojiti s lokalnog računala na MySQL server?
MySQL serveru se iz sigurnosnih razloga smije pristupati samo s hosting servera na kojem se...