Početna > Baza znanja > Web


Što je HTTP?
HTTP je skraćenica engleskog naziva HyperText Transfer Protocol. To je protokol, odnosno skup...
Što je WWW?
WWW (eng. World Wide Web) je daleko najpoznatiji i najrašireniji dio Interneta. Kad većina...
Da li je podržan live streaming?
Live streaming (RealAudio, RealVideo, QuickTime, Windows Media) nije podržan.
Da li su podržane Flash i/ili Shockwave animacije?
Da li će posjetitelj web stranica vidjeti vaše animacije ovisi o tome da li ima...
Dobivam li 'root' pristup?
Ne. Iz sigurnosnih razloga korisnici dobivaju pristup samo u svoj glavni direktorij. Unutar tog...
Dobivam li vlastitu IP adresu?
Ne.Dodijela vlastitih IP adresa definirana je pravilima ICANN-a koja nalažu da IP adresu mogu...
Kako često se vrši backup i kako povratiti izgubljene podatke?
Backup na serverima se vrši svakodnevno. Osnovni zadatak backupa je imati svježe podatke koji se...
Kako koristiti RealAudio i RealVideo?
RealAudio RealAudio datoteku (u ovom primjeru "zvuci.ra") pošaljite na server u...
Kako prijaviti site na poznate pretraživače?
Prijavljivanje na pretraživače (eng. Search engine) je jedan od najvažnijih zadataka svakog...
Kako se pristupa mojim stranicama?
Vašem web serveru je dodjeljena jedinstvena IP adresa koja ga identificira među svim...
Koje programe za statistiku koristite?
Svi naši web hosting paketi uključuju programe za detaljan grafički prikaz statističkih...
Mogu li koristiti SSI?
Da.SSI (eng. Server Side Includes) se smije koristiti ali ne sa svim opcijama. Opcije 'exec'...
Mogu li pristupiti vlastitim log datotekama?
Bilježenje greški u log datoteku omogućeno je za korisnike Linux servera te su logovi...
Podržavate li Servlete i JSP?
Podrška za 'Java Servlete' i 'Java Server Pages' nije instalirana iz sigurnosnih...
Postoji li ograničenje broja dodatnih domena?
U svakom web hosting paketu postoji određen broj domena koji možete smjestiti u vaš korisnički...
Postoji li ograničenje na broj poddomena po paketima?
Poddomene se  mogu kreirati u obliku "poddomena.domena.hr". Ne postoje nikakva ograničenja u...