Početna > Baza znanja > Web > Windows platforma > Skriptiranje > Što je Microsoft .NET Framework?


Što je Microsoft .NET Framework?
.NET Framework je okružje za razvoj, testiranje i pokretanje prvenstveno .NET web aplikacija i web servisa, a onda i za razvoj samostalnih aplikacija.
 
.NET Framework se sastoji od tri glavna dijela (layera):
 
1. CLR - Common Language Runtime
 
CLR je "engine" za pokretanje svih aplikacija iz .NET obitelji. Svaka aplikacija, bilo web ili samostalna, u bilo kojem programskom jeziku, kompajlira se u jednaki kod koji 'CRL' može pročitati.
 
Kroz 'CLR' se obavlja niz stvari za koje ste prije npr. u C++ jeziku morali samostalno pisati kod. Najvažniji element ovdje je svakako memory management. Više se ne morate brinuti za oslobađanje memorije koju su zauzeli objekti koje više u kodu ne trebate. Za to se sada brine objekt 'GC' (garbage collector), za koga nećete znati niti da postoji ako ne proučite malo bolje .NET dokumentaciju.
 
Prednosti ovakvoga načina upravljanja memorijom su prvenstveno u oslobađanju developera velikog dijela posla vezanog za memoriju, 'GC' automatski detektira kada se neki objekt više neće koristiti i oslobađa taj segment memorije za druge svrhe. To ne znači da se taj objekt automatski briše, već se briše samo ako se dogodi manjak memorije ili pad performansi.
 
2. MSIL - Microsoft Intermediate Language 
 
MSIL je set instrukcija za CPU koje se pokreću u 'CLR-u', te koje bi teoretski trebale biti platformski nezavisne. To znači da bi se aplikacije pisane u .NETu mogle pokretati jednako na Windows i UNIX platformama, no kako obično biva u praksi je to još uvijek neizvedivo.
 
3. .NET Framework klase
 
Nije moguće napisati niti jednu aplikaciju u bilo kojem .NET jeziku bez pomoći .NET klasa. Klase su svrstane u "namespace", te su logički grupirane tako da su povezane klase unutar istog namespacea.
 
Najveći dio funkcionalnosti .NETa se nalazi u klasama unutar System namespacea.
 
Glavne podklase unutar "System"  klase su:
 
System.Data - služi za manipulaciju podacima unutar neke baze podataka.
Najvažniji izvori podataka koji imaju i svoj namespace unutar System.Data podklase su:
ODBC (System.Data.ODBC)
OleDb (System.Data.OleDb)
SQL (System.Data.SqlClient)
System.IO - služi za manipulaciju podacima iz datoteka i ostalih izvora podataka, osim onih iz System.Data, te XML.
 
System.Security - kao što samo ime kaže - klase vezane uz sigurnost.
 
System.Web - sadrži klase koje se koriste u izradi Asp.NET aplikacija, poput mail, web i html kontrola, konfiguracije, itd. 
 
System.Windows.Forms - za izradu samostojećih aplikacija.
 
Detaljnije informacije o Microsoft .NET Frameworku možete naći na službenim stranicama proizvođača.


Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

Dodaj među favorite Dodaj među favorite    Ispiši članak Ispiši članak

Također pročitajte
Što je XML? (Pregleda: 1873)