Kako ostvariti tunel vezu prema SQL serverima?
S obzirom da iz sigurnosnih razloga nije dozvoljeno direktno spajanje na SQL shared hosting...
Što trebam podesiti kako bi moja domena bila preusmjerena na vaše DNS servere?
Trebate podesiti adrese našeg primarnog i sekundarnog DNS servera: Ukoliko koristite naš...
Što je Microsoft .NET Framework?
.NET Framework je okružje za razvoj, testiranje i pokretanje prvenstveno .NET web aplikacija i...
Koje su adrese servera za slanje (SMTP) i primanje (POP3) e-mail poruka?
Adresa oba servera je identična - 'mail.vasadomena.hr' ('vasadomena.hr' zamijenite stvarnim...